Parentyfikacja jako proces odwrócenia ról w rodzinie

Abstract
W artykule opisano problematykę parentyfikacji, czyli podejmowania przez dziecko zadań przynależnych osobom dorosłym. W wyniku zamiany ról w rodzinie dziecko poświęca własne potrzeby na rzecz instrumentalnych i emocjonalnych potrzeb rodzica. Dzieci poddane parentyfikacji nie dość, że muszą radzić sobie z obowiązkami przekraczającymi ich możliwości, to na dodatek w życiu dorosłym doświadczają skutków odwrócenia ról w rodzinie. Cel: Celem badań jest upowszechnienie wiedzy o przyczynach, uwarunkowaniach i profilaktyce parentyfikacji. Metody: Wykorzystano analizę tekstów naukowych, badanie w działaniu oraz obserwację. Wyniki i wnioski: Parentyfikacja dzieci w rodzinie jest efektem przekazu międzypokoleniowego i sprzyja rozwojowi zaburzeń osobowości.

The article describes the issue of parentification, i.e. the child undertaking tasks belonging to adults. As a result of changing roles in the family, the child sacrifices its own needs for the instrumental and emotional needs of the parent. Parentified children have to cope, not only with duties exceeding their normal abilities, but also in adult life they experience the effects of role reversal in the family. The aim: The aim of the research is dissemination of knowledge about the causes, conditions, and prevention of parentification. Methods: In the research used analysis of scientific texts, research in action, and observation. Results: Parentification of children in the family is the result of an intergenerational message and promotes the development of personality disorders.
Description
Keywords
Citation
Żłobnicki, W. (2018). Parentyfikacja jako proces odwrócenia ról w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, XIX((3/2018)), 341-353.
Belongs to collection