Rodzina w społeczeństwie informacyjnym – integracja czy dezintegracja?

Abstract
Wspólne oglądanie daje okazję do obserwacji dziecka. Bywa, że reaguje ono bardzo silnie na to, co widzi na ekranie. Wynika to ze skromnego zasobu doświadczeń i dużej wrażliwości. Dyskusja przedłuża kontakt z programem, pozwala go lepiej zrozumieć i ocenić, a przez to wpływa na wyrobienie intelektualne, estetyczne i moralne. Ponadto służy wykształceniu umiejętności dyskutowania – zabierania głosu, uzasadniania sądów, słuchania przeciwnych racji. Uczy tolerancji dla odmiennych poglądów i powściągliwości w wypowiedziach, zdrowej samokrytyki oraz wnikliwej i wszechstronnej analizy poruszanego zagadnienia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection