Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce, w: Dimenzie perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I. Špeciálna pedagogika.Rodina – škola – spoločnosť, red. I. Krupová, B. Akimjaková, Ružomberok 2009, s. 101-109.
Belongs to collection