Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II, w: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II. W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, red. T. Bogacka, M. Żmigrodzki, Lublin 2009, s. 309-314.
Belongs to collection