Wybrane niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z przemytem ginących gatunków flory i fauny

Abstract
W niniejszym artykule omówiono skalę przemytu okazów CITES na podstawie statystyk prowadzonych od 1998r. przez Służbę Celną. Omówiono dane opracowane przez IUCN z których wynika, że nielegalny handel ginącymi gatunkami roślin i zwierząt przynosi ogromne korzyści materialne i jest klasyfikowany jest zaraz po handlu bronią i narkotykami. W związku z tym, że za przemyt okazów grożą łagodniejsze kary ten proceder jest wysoce atrakcyjny i lukratywny dla przestępców. Jako jedno z zagrożeń przedstawiono tworzenie się zorganizowanych grup przestępczych. Kolejne to przenoszenie przez przemycane zwierzęta chorób zakaźnych, pasożytniczych oraz żywieniowych. Inne to niekontrolowane i przypadkowe sprowadzanie obcych gatunków zwierząt i roślin do rodzimych ekosystemów. Przedstawiono przykłady degradacji środowiska naturalnego oraz działania kłusowników.
Description
Keywords
Citation
M.Chackiewicz, Wybrane niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z przemytem ginących gatunków flory i fauny, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2009, nr 1
Belongs to collection