Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty

Abstract
W książce omówione zostały standardy i praktyki biblioteczne stosowane w następujących obszarach: zarządzanie biblioteką, personel biblioteczny, standardy w zakresie obsługi użytkownika, standardy gromadzenia i opracowania zbiorów, standardy w komputeryzacji i elektronicznych usługach bibliotek, standardy architektoniczne i infrastruktura bibliotek, doświadczenia bibliotek w zakresie normalizacji i standaryzacji, a także geneza i rozwój standaryzacji w bibliotekarstwie.
Description
Keywords
Citation
Wojciechowska Maja (red.): Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2010. ISBN 978-83-61079-08-8.
Belongs to collection