Bariery administracyjne i koszty transakcyjne Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce

Abstract
Omówiono pojęcia "bariery administracyjne", "koszty transakcyjne" w odniesieniu do realizacji WPR w Polsce. Stwierdzono, że wiedza o kosztach transakcyjnych i barierach administracyjnych dotyczących WPR jest bardzo ograniczona na poziomie UE i państw członkowskich Wspólnoty. Brak takich analiz utrudnia identyfikację najmniej efektywnych rozwiązań dotyczących instrumentów wsparcia i systemów zarządzania nimi. Element ten powinien być jak najszybciej włączony do systemu oceny WPR. Wskazano kierunki badań niezbędnych w tym zakresie.
Description
Keywords
Citation
Wieliczko B.: Bariery administracyjne i koszty transakcyjne Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 4, s. 69-86.
Belongs to collection