Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006

Abstract
Stan realizacji PROW 2004-2006: renty strukturalne, wsparcie gospodarstw niskotowarowych, przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesianie, dostosowanie gospodarstw do standardów UE. Stan realizacji SPO "Rolnictwo" 2004-2006; inwestycje w gospodarstwach rolnych, młodzi rolnicy, poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, różnicowanie działalności rolniczej.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 65
Keywords
Citation
Belongs to collection