Stawać się w pełni człowiekiem… Rodzina a świat środków społecznego przekazu – refleksja pastoralna

Abstract
Description
Keywords
Citation
Bąk B., Stawać się w pełni człowiekiem… Rodzina a świat środków społecznego przekazu – refleksja pastoralna, w: R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński (red.), Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2016, s. 251-271.