Twardy reset - edukacja po pandemii

Abstract
Pandemia COVID-19 wywołała gwałtowne zmiany w systemach edukacyjnych na całym świecie, zmuszając do przeniesienia nauczania i uczenia się do sfery online. Artykuł ten analizuje reperkusje edukacyjne pandemii, wychodząc poza typowy, negatywny dyskurs. Autorzy stawiają tezę, że kryzys ten może stanowić "portal" do pozytywnych zmian w edukacji. Omawiają oni wyzwania, takie jak masowa promocja społeczna i zawężenie zakresu egzaminów, a także przedstawiają przykłady inicjatyw podejmowanych przez naukowców i praktyków w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii i zapewnienia sukcesu edukacyjnego, kulturowego i społecznego uczniom. Artykuł zachęca do refleksji nad tym, co jest konieczne, pożądane i możliwe dla przyszłych pokoleń w edukacji. Autorzy apelują o śmiałe zmiany w systemie edukacyjnym, obejmujące program nauczania, pedagogikę, metody nauczania i uczenia się, rolę nauczyciela i ucznia oraz system oceniania.
Description
Keywords
Citation
Wyrwa, F., Wyrwa, M. (2022). Twardy reset – edukacja po pandemii. W: B. Niemierko, K.M. Szmigiel (red.), Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej. XXVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Kraków. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.