Z dziejów czeskiego horroru literackiego i filmowego w czasach komunizmu

Abstract
Przegląd odmian czeskiego horroru literackiego i filmowego, uprawianych w okresie komunizmu, dokonany w kontekście ówczesnej sytuacji politycznej.
Description
Keywords
Citation
P. Pająk, Z dziejów czeskiego horroru literackiego i filmowego w czasach komunizmu, w: Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010, s. 149-167.
Belongs to collection