Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji biblioteki

Abstract
Description
Wizerunek oraz reputacja biblioteki to zagadnienia ściśle związane z marką, o której była mowa w poprzednim rozdziale. Każda biblioteka posiada swój własny wizerunek w otoczeniu, ponieważ podlega obserwacji i ocenie czytelników, partnerów, regulatorów oraz innych podmiotów zainteresowanych jej działalnością. Pozytywny wizerunek biblioteki powstaje na skutek odpowiedniego zarządzania usługami oraz komunikacją, zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym biblioteki. W rozdziale szczerzej zaprezentowano te zagadnienia.
Keywords
Citation
WOJCIECHOWSKA Maja. Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji biblioteki. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing w działalności bibliotecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023, s. 405-416. ISBN 978-83-89316-82-0.