Wpływ brexitu na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszechradzkiej – perspektywa neorealistyczna

Abstract
Celem artykułu jest analiza wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Analizy dokonano przy zastosowaniu teorii neorealistycznej. Wnioski płynące z rozważań sprowadzają się do konstatacji, że brexit bezpośrednio nie wpłynął na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej, ale zmienił ich myślenie o polityce bezpieczeństwa i stworzył regionalne i globalne ryzyka związane ze zmianą równowagi sił poprzez osłabienie UE jako organizacji międzynarodowej.

The aim of the article is to analyze the impact of Britain’s exit from the European Union on the security of the Visegrad Group countries. The analysis was made using the neorealist theory. The conclusions of the considerations boil down to the conundrum that Brexit has not directly affected the security of the Visegrad Group countries, but it has changed their thinking about security policy and created regional and global risks associated with a change in the balance of power by weakening the EU as an international organization.
Description
Keywords
Citation
Chojan A., Wpływ brexitu na bezpieczeństwo państw Grupy Wyszechradzkiej – perspektywa neo- realistyczna, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2023, nr 3(78), s. 26–42. DOI: 10.26399/ meip.3(78).2023.15/a.chojan