Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą

Abstract
Zarządzanie zmianą wykorzystywane jest szeroko w zarządzaniu projektami, ponieważ zmiany w projektach, ich celach i produktach cząstkowych już w trakcie trwania projektów są nieuniknione. Wynika to ze stałej zmienności otoczenia, w którym projekty te są realizowane. Na zarządzanie zmianą w projektach składają się procesy identyfikacji i zgłaszania zmian, oceny skutków zmian (w tym skutków ich zaniechania), wdrożenia zmian, a także kontroli i monitorowania zmian. Zarządzanie zmianami w projekcie ma na celu przewidywanie oraz zapobieganie lub łagodzenie negatywnych skutków zmian, pozwala także zdecydować, które zmiany są konieczne, a które nie, oraz które z zatwierdzonych zmian są najważniejsze, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie uzasadnienia biznesowego projektu, pomimo zmieniających się warunków w jego otoczeniu.
Description
Keywords
Citation
Bukłaha E., Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, p. red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
Belongs to collection