Pedagogia Boża w Objawieniu

Abstract
Description
Keywords
Citation
R. Jasnos, Pedagogia Boża w Objawieniu, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian Pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, WAM – Ignatianum, Kraków 2008, s. 15-32 (wersja ang. s. 33-50).
Belongs to collection