Patriotyzm czy zdrada? Spory wokół postaw Polaków w Polsce Ludowej

Abstract
Description
Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. "Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. - ciągłość i zmiana", która odbyła się 8-9 listopada 2007 r. w Warszawie. Konferencja wraz z publikacją zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Keywords
Citation
J. Durka, Patriotyzm czy zdrada? Spory wokół postaw Polaków w Polsce Ludowej, [w:] Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. - ciągłość i zmiana, red. A. Stawarz, W. J. Wysocki, Warszawa 2007, s. 229-240.