Niejednorodność podziału administracyjnego Rosji ograniczeniem gospodarowania przestrzenią geograficzną

Abstract
Podział administracyjny Rosji charakteryzuje się wyraźną specyfiką, różniącą go od wydzieleń terytorialnych w innych państwach świata. W pracy przedstawiono zmiany podziału administracyjnego w okresie carskim i Związku Radzieckiego oraz specyfikę obecnego podziału administracyjnego Rosji. Wyraźna niejednorodność podziału administracyjnego Rosji stanowi zasadnicze utrudnienie w gospodarowaniu przestrzenią geograficzną. Mnogość typów jednostek tworzących najwyższy szczebel podziału terytorialnego kraju, ich różne zasady zarządzania i funkcjonowania w pewnym stopniu ograniczają możliwość swobodnej realizacji kluczowych dla kraju spraw.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2003, Niejednorodność podziału administracyjnego Rosji ograniczeniem gospodarowania przestrzenią geograficzną, [w:] Śmigielska M., Słodczyk J. (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Uniwersytet Opolski, Opole, 627-632.
Belongs to collection