Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku?

Abstract
Przyspieszenie tempa życia, które można zaobserwować we współczesnym świecie, powoduje, że współczesny pracownik jest coraz bardziej uzależniony od pracy. Aby się od tego uwolnić, konieczne wydaje się, by posiadał on umiejętność zarządzania czasem. W artykule autorka stara się znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w tytule: czy zarządzanie czasem jest mocną, czy słabą stroną pracownika XXI wieku? Podstawę do prowadzonej dyskusji stanowią rezultaty badań krajowych i międzynarodowych na temat czasu pracy. Wynik przeprowadzonych rozważań nie napawa optymizmem – współczesny pracownik nie potrafi zarządzać czasem.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection