Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania

Full item record

dc.contributor.authorSzkup, Roman
dc.contributor.authorMichalski, Tomasz
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacjipl
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdański, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.date.accessioned2022-06-13T07:12:00Z
dc.date.available2022-06-13T07:12:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractJedną z podstawowych funkcji pełnionych przez strefę podmiejską jest funkcja wypoczynkowa. Celem artykułu jest przedstawienie nurtów badań naukowych zjawisk turystycznych w strefach podmiejskich polskich miast w latach 1945–2020 oraz współczesnych wyzwań badawczych z nimi związanych. W pracy posłużono się metodą wtórnej analizy jakościowej. Zidentyfikowano osiem głównych nurtów badań, które pokrótce scharakteryzowano. Stwierdzono, że po rozwoju w okresie ostatnich 40 lat ubiegłego wieku badania zjawisk turystycznych w strefie podmiejskiej polskich miast są w stagnacji. Współczesne badania mają najczęściej charakter studiów przypadku, prowadzone są w różnych jednostkach badawczych, pod różnym kątem i w różnym czasie. Trudno na ich podstawie dokonywać porównań czy uogólnień. Analiza wspomnianych badań prowadzi do postawienia tezy, że współcześnie zarysowują się dwa najważniejsze wyzwania: pierwsze to potrzeba dokładnych badań w poszczególnych strefach oraz realizacja badań komparatystycznych odbywających się jednocześnie w kilku/wielu strefach podmiejskich (czy na obszarach metropolitalnych) oraz drugie – potrzeba badań związanych z wypoczynkiem krótkim (jednodniowym).pl
dc.description.abstractOne of the basic functions performed by the suburban zone is the leisure function. The aim of this article is to present trends in scientific research of tourist phenomena in suburban zones of Polish cities in the years 1945–2020 and the contemporary research challenges related to them. The work uses the method of secondary qualitative analysis. Eight main streams of research have been identified and briefly characterized. It was found that after the development in the last 40 years of the previous century – research into of tourist phenomena in the suburban zones of Polish cities is stagnant. At present, the most often conducted are case studies in different research units, from different angles and at different times. Based on them, it is difficult to make comparisons or generalizations. The analysis of the aforementioned research leads to a claim that currently there are two most important challenges: the first one is the need for detailed, thorough research in individual zones and for conducting comparative research simultaneously in several/many suburban zones (or metropolitan areas), and the second one is the need for research related to short-time (one-day) rest.en
dc.identifier.citationSzkup R., Michalski T. (2022). Turystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwania. Czasopismo Geograficzne, 93(1): 139–160. https://doi.org/10.12657/czageo-93-06pl
dc.identifier.issn0045-9453
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21330
dc.language.isopl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficznepl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectstrefa podmiejskapl
dc.subjectturystykapl
dc.subjectturystyka w strefie podmiejskiejpl
dc.subjectrekreacjapl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectsuburban areaen
dc.subjecttourismen
dc.subjecttourism in suburban areaspl
dc.subjectrecreationen
dc.subjectPolanden
dc.titleTurystyka w strefach podmiejskich polskich miast: kierunki badań i wyzwaniapl
dc.title.alternativeTourism in suburban zones of Polish cities: research trends and challengespl
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: czageo-93-06.pdf
Size: 320.65 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: Pełna wersja artykułu
License files
Name: license.txt
Size: 573 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Name: license_rdf
Size: 913 B
Format: RDF serialized in XML
Description:
Belongs to collection