Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego

Abstract
Celem artykułu „Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego” jest ukazanie w jaki sposób raportowanie zrównoważone wpływa na świadomość ekologiczną obywateli, oraz przedsiębiorców i jak to przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Autorzy artykułu definiują problem – postępujących zmian klimatu i odpowiadają na pytanie czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska wzajemnie się wykluczają. Odnoszą się do zobowiązań ochrony środowiska wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz prawa Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano dane dot. ESG z innych państw EU oraz przedstawiono raportowanie w innych regionach świata.

The aim of the article “The importance of sustainable reporting in ensuring ecological safety” is to show how sustainable reporting affects the ecological awareness of citizens and entrepreneurs and how this translates into ensuring ecological safety. The authors of the article define the problem of progressive climate change and answer the question whether economic development and environmental protection are mutually exclusive. They refer to environmental protection obligations arising from ratified international agreements and European Union law. The article presents ESG data from other EU countries and reporting in other regions of the world.
Description
Keywords
Citation
Jasiuk, E., Czerwiński, M. (2023). Znaczenie raportowania zrównoważonego w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego. Veritas Iuris, 2, 99-112.