Zwierzęce wyobrażenia zła. Likantropia osób podejrzanych o czarostwo. Definicje i stan badań

Abstract
Celem podstawowym artykułu jest zreferowanie postępów w pisaniu rozprawy doktorskiej z zakresu wierzeń i praktyk magicznych z terenu Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych, religijnych, społecznych, gospodarczych i psychologicznych czynników oskarżeń o konszachty z diabłem i czary. Rozprawa dotyczy zwierzęcych wyobrażeń zła i ich związków z domniemanymi czarownicami i czarownikami.
Description
Keywords
Citation
Ronowska, B., Zwierzęce wyobrażenia zła. Likantropia osób podejrzanych o czarostwo. Definicje i stan badań [w] Zmudziński Mateusz (red.): W drodze ku przyszłości : pamiętnik XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Toruń 21-25 IV 2015, t. 2, 2016, o-historii.pl, ISBN 978-83-943360-3-5
Belongs to collection