Projektowanie i synteza nowych układów porfirynowych pod kątem generowania tlenu singletowego

Abstract
W pracy magisterskiej zostały zsyntezowane fotouczulacze, w których porfiryna odpowiada za generowanie tlenu singletowego, natomiast przyłączone do niej aromatyczne ugrupowania, stanowiące najczęściej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, mają za zadanie magazynowanie tlenu. W takich układach tlen może być ponownie uwolniony w formie wzbudzonej pod wpływem temperatury. Scalenie obu kluczowych dla działania fotouczulaczy jednostek, wydaje się zatem zagadnieniem najważniejszym z punktu widzenia projektowania i syntezy fotosensybilizatorów nowej generacji.
Description
Keywords
Citation