Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o znaczeniu medycznym w Europie i na Bliskim Wschodzie

Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia biogeografii skorpionów dla zagadnień zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w ogóle. Zwierzęta te odpowiedzialne są za 1,2 mln przypadków ukłuć ludzi rocznie, wiele z nich skutkuje poważnymi, długotrwałymi skutkami, niektóre z nich są śmiertelne. Zrozumienie relacji między skorpionami a środowiskiem, zarówno przyrodniczym jak i antropogenicznym, jest niezbędne do prowadzenia skutecznego monitoringu epidemiologicznego, a co za tym idzie – do poprawy jakości leczenia pacjentów.

The aim of this article is to present and underline the importance of biogeographical studies of scorpions for public healt and healthcare system in general. These animals are responsible for 1,2 million of sting incidences annually, many of them result in severe sequelae, some of them are lethal. Understanding of the relation between scorpions and environment, both natural and anthropogenic is crucial to provide an effective epidemiological surveillance and therefore to improve the quality of treatment for patients.
Description
Keywords
Citation
Wiśniewski O., 2014, Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o znaczeniu medycznym w Europie i na Bliskim Wschodzie, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 85-99.
Belongs to collection