W stronę holistycznej socjologicznej teorii egzaminu

Full item record

dc.contributor.authorRemisiewicz, Łukasz
dc.contributor.organizationUniwersytet Gdańskipl
dc.date.accessioned2014-03-21T13:20:38Z
dc.date.available2014-03-21T13:20:38Z
dc.date.issued2013-10
dc.description.abstractEgzamin to zjawisko społeczne, które jednak, w perspektywie holistycznej, nie jest przedmiotem zainteresowania socjologii w Polsce ani na świecie. Być może dzieje się tak, ponieważ socjologia wydaje się nie mieć potencjału teoretycznego do badania zjawiska. W niniejszej pracy zaprezentowano kilka perspektyw, których autorzy odnieśli się w sposób szczegółowy do poszczególnych aspektów zjawiska. W artykule skonfrontowano je ze społecznymi warunkami ich powstania i rozważono możliwość połączenia tych perspektyw w celu stworzenia teorii holistycznej. Autor rozpoczyna przegląd teorii od biurokratycznej koncepcji egzaminu Webera oraz koncepcji Marksa. Następnie rozważa współczesne zagadnienia kredencjalizmu Collinsa/Dore’a oraz reprodukcjonizmu Bourdieu z uwzględnieniem najnowszych trendów w badaniu tzw. ukrytego programu. Jako ostatnią podejmuje koncepcję egzaminu jako opresji według Foucaulta.pl
dc.description.abstractSociology in Poland and in the world is not interested in the phenomenon of exam, despite the fact that it is a product of social interaction. It is possible that sociology appears to have no theoretical potential to examining this matter. In this paper I indicate several perspectives which authors relate to particular and diverse aspects of the exam. I confront it with a social genesis background of them and consider a possibility of connecting these perspectives to create a holistic theory of exam. I begin the review from Weber’s bureaucratical theory of exam and the concept of K. Marx. Next I recognize contemporary problems of R. Collins’s and R. Dore’s credentialism and P. Bourdieu’s reproductionism including newest trends of researches of the so-called hidden curriculum. As the last one, I examine a Foucault proposition of exam as oppression.pl
dc.description.epersonŁukasz Remisiewicz
dc.identifier.citationRemisiewicz Ł., W stronę holistycznej socjologicznej teorii egzaminu, "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja" 3(63)/2013, ss. 41-54pl
dc.identifier.issn1505-8808
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3708
dc.language.isoplpl
dc.publisherDolnośląska Szkoła Wyższapl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subjectteoria socjologicznapl
dc.subjectegzaminpl
dc.subjectCollinspl
dc.subjectDorepl
dc.subjectWeberpl
dc.subjectMarkspl
dc.subjectBourdieupl
dc.subjectFoucaultpl
dc.subjectreprodukcjapl
dc.subjectkredencjalizmpl
dc.subjectsocjologia edukacjipl
dc.titleW stronę holistycznej socjologicznej teorii egzaminupl
dc.title.alternativeTowards a Holistic Sociological Theory of Exampl
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
w stronę holistycznej socjologicznej teorii egzaminu.pdf
Size:
423.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 234 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection