Semiprezydencjalizm jako ustrój polityczno-prawny i jego główne odmiany we współczesnym świecie

Abstract
Description
Citation
R. Czachor, Semiprezydencjalizm jako ustrój polityczno-prawny i jego główne odmiany we współczesnym świecie, [w:] J. Biernat, M. Pieniążek (red.), Dyskretny urok teorii. Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Biernata, Kraków 2024, s. 153-169.
Belongs to collection