Zwalczanie cyberprzestępczości ekonomicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI)

Full item record

dc.contributor.authorBukowski, Michał
dc.contributor.organizationAkademia Policji w Szczytniepl
dc.date.accessioned2024-01-08T14:18:12Z
dc.date.available2024-01-08T14:18:12Z
dc.date.issued2023-11-13
dc.description.abstractZwalczanie cyberprzestępczości gospodarczej za pomocą sztucznej inteligencji może być skutecznym nowym podejściem. Technologie sztucznej inteligencji mogą bowiem wykrywać cyberzagrożenia i reagować na nie w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i anomalie w dużych zbiorach danych oraz automatyzować różne procesy bezpieczeństwa. Podstawowe sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do zwalczania cyberprzestępczości ekonomicznej to wykrywanie zagrożeń, analiza behawioralna, zapobieganie oszustwom, wykrywanie phishingu i złośliwego oprogramowania, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, reagowanie na incydenty i wykrywanie zagrożeń, analityka predykcyjna czy automatyzacja bezpieczeństwa. Należy jednak zauważyć, że chociaż sztuczna inteligencja może znacznie usprawnić działania związane z cyberbezpieczeństwem, nie jest to samodzielne rozwiązanie. Należy go używać w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak regularne aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników i silne kontrole dostępu, aby stworzyć solidną obronę przed cyberprzestępczością ekonomiczną.pl
dc.description.abstractCombating economic cybercrime with artificial intelligence could be an effective new approach. This is because artificial intelligence technologies can detect and respond to cyber threats in real time, identify patterns and anomalies in large data sets, and automate various security processes. The main ways in which artificial intelligence can be used to combat economic cybercrime are threat detection, behavioural analysis, fraud prevention, phishing and malware detection, vulnerability management, incident response and threat detection, predictive analytics, and security automation. It is important to note, however, that while artificial intelligence can significantly improve cyber security operations, it is not a standalone solution. It should be used in conjunction with other security measures, such as regular software updates, employee training and strong access controls, to create a robust defence against economic cybercrime.en
dc.identifier.citationBukowski, M. (2023). Zwalczanie cyberprzestępczości ekonomicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI). PRZEGLĄD POLICYJNY, 151(3), 151-179. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9746.pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0053.9746
dc.identifier.issn0867-5708
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23525
dc.language.isopl
dc.publisherAkademia Policji w Szczytniepl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectsztuczna inteligencjapl
dc.subjectwykrywanie zagrożeńpl
dc.subjectanaliza behawioralnapl
dc.subjectzapobieganie oszustwompl
dc.subjectwykrywanie phishingupl
dc.subjectwykrywanie złośliwego oprogramowaniapl
dc.subjectzarządzanie lukami w zabezpieczeniachpl
dc.subjectreagowanie na incydentypl
dc.subjectwykrywanie zagrożeńpl
dc.subjectanalityka predykcyjnapl
dc.subjectautomatyzacja bezpieczeństwapl
dc.subjectthreat detectionen
dc.subjectbehavioural analysisen
dc.subjectfraud preventionen
dc.subjectphishing detectionen
dc.subjectmalware detectionen
dc.subjectvulnerability managementen
dc.subjectincident responseen
dc.subjectthreat detectionen
dc.subjectpredictive analyticsen
dc.subjectsecurity automationen
dc.titleZwalczanie cyberprzestępczości ekonomicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI)pl
dc.title.alternativeCombating economic cybercrime using artificial intelligence (AI)en
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: _art_M.-Bukowski2.pdf
Size: 585.22 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 236 B
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection