The international legal services in Poland - pilot study results

Full item record

dc.contributor.authorLipiec, Stanisław
dc.contributor.organizationEuropean University of Law and Administration of Warsawen
dc.date.accessioned2022-11-21T14:27:48Z
dc.date.available2022-11-21T14:27:48Z
dc.date.issued2022-09
dc.description.abstractIn the era of globalisation, legal practice is constantly and profoundly changing. Today, jurists provide legal services internationally, cross-border, cooperate with foreign clients and use international law instruments in daily practice. The current changes in the legal services market, legal work globalisation and the international law influence on the lawyers' activity in Poland and Europe seem to be current and increasingly important topics. Hitherto, these matters have been hardly highlighted and largely unexplored. Particularly Polish lawyers' international work in the European context is an unknown area. Therefore, the best way to look at the changes in the international legal services market is to utilise the knowledge and experience of lawyers working in the international community on a daily basis. Research based on interviews with representatives of bar associations and on surveys of a representative group of all Polish advocates and legal advisers seems to be the most effective research method. The supplementation of these methods with the analysis of legal acts and non-reactive materials is the most appropriate path to follow of this research. A broad triangulation of methods is rarely used nowadays, but it is the only one that allows a comprehensive look at the problem. The pilot study reveals that Polish lawyers do not actually work internationally, nor work abroad, nor cooperate with foreign clients, nor use international legal instruments in courts. Legal market globalisation largely eludes them. Major reasons are: inadequate competences, unsuitable education, high volume of local cases, high local professional position and no economic and social needs.en
dc.description.abstractW dobie globalizacji prawnicza praktyka ulega postępującym i głębokim zmianom. Obecnie juryści świadczą usługi prawnicze międzynarodowo, transgranicznie, pracują z klientami zagranicznymi oraz posługują się instrumentami prawa międzynarodowego w codziennej praktyce. Zachodzące zmiany na rynku usług prawniczych, globalizacji pracy prawników oraz wpływ prawa międzynarodowego na aktywność prawników w Polsce i Europie wydają się być aktualnymi i coraz ważniejszymi tematami. Dotychczas są to sprawy słabo naświetlone i w dużej mierze niezbadane. Szczególnie międzynarodowa praca polskich prawników w kontekście europejskim jest sprawę nieznaną. Najlepszą metodą przyjrzenia się zmianom na rynku międzynarodowych usług prawniczych jest skorzystanie z wiedzy i doświadczeń prawników na co dzień pracujących w środowisku międzynarodowym. Oparcie poszukiwań badawczych o wywiady z przedstawicielami izb adwokackich i radcowskich oraz o ankiety prowadzone pośród reprezentatywnej grupy wszystkich polskich adwokatów i radców prawnych wydaje się być najskuteczniejszymi metodami badawczymi. Uzupełnienie ich o analizę aktów prawnych i analizę materiałów niereaktywnych jest najsłuszniejszą drogą postępowania w toku tych badań. Szeroka triangulacja metod jest obecnie rzadko stosowana, lecz jedynie ona umożliwia kompleksowe przyjrzenie się zagadnieniu. Badanie pilotażowe ukazuje, że polscy prawnicy tak naprawdę nie pracują międzynarodowo, nie pracują za granicą, nie współpracują z klientami zagranicznymi i nie stosują instrumentów prawa międzynarodowego w sądach. Globalizacja rynku prawniczego w dużej mierze ich omija. Głównymi przyczynami są: brak odpowiednich kompetencji, nieodpowiednie wykształcenie, duża liczba spraw lokalnych, wysoka pozycja zawodowa na lokalnym rynku oraz brak potrzeb gospodarczych i społecznych.pl
dc.identifier.citationLipiec S., The international legal services in Poland - pilot study results [w:] Prawo w 2022 roku. Studia i materiały, K. Chwedczuk, K. Łukomiak (red.), Łódź 2022.en
dc.identifier.isbn978-83-67074-89-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/21879
dc.language.isoen
dc.publisherArchaeGraph Wydawnictwo Naukoween
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectlawyersen
dc.subjectadvocatesen
dc.subjectattorney at lawen
dc.subjectlegal advisersen
dc.subjectlegal servicesen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectinternational lawen
dc.subjectEU lawen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectsociology of lawen
dc.subjectsocio-legal studiesen
dc.subjectanthropology of lawen
dc.subjectlegal anthropologyen
dc.subjectcross-border cooperationen
dc.subjectlaw in actionen
dc.subjectprawnicypl
dc.subjectadwokacipl
dc.subjectlegal professionsen
dc.subjectradca prawnypl
dc.subjectusługi prawniczepl
dc.subjectusługi prawnepl
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectprawo międzynarodowepl
dc.subjectprawo UEpl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectsociologia prawaen
dc.subjectantropologia prawapl
dc.subjectwspółpraca transgranicznapl
dc.subjectprawo w działaniupl
dc.subjectzawody prawniczepl
dc.titleThe international legal services in Poland - pilot study resultsen
dc.title.alternativeMiędzynarodowe usługi prawnicze w Polsce - wyniki badania pilotażowegopl
dc.typebookParten
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
pilot study results.pdf
Size:
101.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 450 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Name: license_rdf
Size: 1.01 KB
Format: RDF serialized in XML
Description: