Od starości ,,przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego. Praktyki społeczne ludzi starych

Abstract
Przemiany życia codziennego ludzi starych przedstawione na podstawie wyników badań terenowych w Warszawie, a także w czterech małych miejscowościach: na wsi i w małym mieście w województwie podlaskim oraz na wsi i w małym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.
Description
Keywords
Citation
Zalewska J. (2016). Od starości ,,przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego. Praktyki społeczne ludzi starych. W: A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska i A. Szwarc (red.). Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), tom II. Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 171-191.