Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia

Abstract
W artykule poruszono problematykę wprowadzania systemów zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia, które obliguje do ciągłego usprawniania procesów pracy. Jakość we współczesnych teoriach zarządzania uważana jest za jeden z najważniejszych czynników definiujących dany produkt lub usługę, decydujący o sukcesie rynkowym organizacji.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, 1. Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Współczesne Zarządzanie Nr 3, 2007, s. 119-129
Belongs to collection