Czarne łabędzie, czyli śniadanie w Ekstremistanie

Abstract
Autorka omawia książkę N.N. Taleba Czarny Łabędź: jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Czarne Łabędzie to koncepcja Taleba, wydarzenia o bardzo nikłym prawdopodobieństwie, które powoduje ich ignorowanie w prognozach, wywierają za to bardzo silny wpływ na rzeczywistość. Ludzie mają skłonność do racjonalizowania ich wystąpienia już po fakcie. Wskazano przyczyny, dla których Czarne Łabędzie umykają przewidywaniu.

The author discusses a book written by N. N. Taleb, The Black Swan: the impact of the highly improbable. Black Swans events are events of very low probability (thus ignored before they happen) but high influence; humans tend to find simplistic explanations after they happen. The reasons for not predicting such events have been described.
Description
Keywords
Citation
Trzcińska W., Czarne łabędzie, czyli śniadanie w Ekstremistanie, "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji" 2022, nr 3, s. 59-61.
Belongs to collection