Bohaterowie "gorszych" przestrzeni w polskiej prozie po 1989 roku ("Kronika umarłych" Daniela Odii, "Niehalo" Ignacego Karpowicza, "Czwarte niebo" Mariusza Sieniewicza)

Abstract
Przedmiotem pracy jest wieloaspektowa analiza sytuacji bohaterów „gorszej” przestrzeni w polskiej rzeczywistości po transformacji ustrojowej 1989 roku. Dzięki zastosowanemu w pracy antropologizującemu podejściu badawczemu dokonano analizy i interpretacji tekstów literackich w perspektywie kulturowej. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest aksjologicznym i afektywnym aspektom doświadczenia transformacji oraz antropologicznym uwarunkowaniom, które mają wpływ na postrzeganie rzeczywistości. Drugi zawiera analizę i interpretację warstwy przestrzennej rzeczywistości potransformacyjnej oraz sposobów kreowania przestrzeni w dziele literackim. Trzeci natomiast skupia się na zagadnieniach tożsamościowych bohaterów „gorszej” przestrzeni, uwzględniając kwestię tożsamości zbiorowej oraz problematykę Innego/Obcego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection