Spawanie formatek o zmiennych parametrach mechanicznych

Abstract
W pracy przedstawiono wyniki testów laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, z dwóch gatunków stali do tłoczenia na gorąco. Zaprojektowano i wykonano specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek. Przeprowadzono próby technologiczne laserowego spawania formatek o grubości 2 mm z dwóch rodzajów stali Usibor 1500 i Usibor 2000 z różnymi parametrami. Z zespawanych formatek wycięto płaskie próbki do badań wytrzymałościowych. Wykonano badania uzyskanej mikrostruktury oraz badania twardości. Sformułowano wnioski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection