Statistics for Repozytorium OPEN

Views statistics

visits downloads views users
Last week 8368 2735 27029 7442
Last month 48761 8349 128798 42474
Last year 239003 116666 588538 188703

Total visits

views
Rola wody w życiu człowieka i środowisku 44088
Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa 20928
Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji 18802
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 18128
Reklama. Techniki perswazyjne 14679
Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydanie 2 rozszerzone 13488
Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 11615
Social Media Influencer - a Lifestyle or a Profession of the XXIst Century? 10844
Zaburzenia depresyjne - rola pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny 10613
Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych 10144